Ekonomi

Organisationsnummer: 794000-2665
Fakturaadress: Norra Skogsägarna ek för, Box 50750, 202 71 Malmö.
Fakturor i pdf skickas till faktura@norra.se
Allmän e-post: ekavd@norra.se
Adress: Skeppargatan 1, Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 090-15 67 00
Fax: 090-15 67 25
Karta
Ekonomichef Eva-Maria Ekström Eva-Maria Ekström
090-15 67 18
070-570 86 68
E-post
Redovisningsekonom Annika Eriksson Annika Eriksson
090-15 67 72
072-141 16 77
E-post
IT-ekonom Darcia De Man Darcia De Man
090-15 67 56
070-209 55 05
E-post
Ekonomiassistent Kerstin Lithner Kerstin Lithner
090-15 67 54
070-217 97 90
E-post
Säljspecialist Niklas Gustafsson Niklas Gustafsson
090-15 67 16
070-255 05 15
E-post
Industricontroller Stig Cornéer Stig Cornéer
072-141 92 50
E-post