Kvalitet och miljö

Adress: Skeppargatan 1, Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 090-15 67 00
Karta
Kvalitets- och miljöansvarig Niklas Norén Niklas Norén
090-15 67 43
070-336 82 33
E-post