Koncernledning

Adress: Skeppargatan 1, Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 090-15 67 00
Karta
VD Pär Lärkeryd Pär Lärkeryd
090-15 67 40
070-234 85 64
E-post
Virkes och industrichef (vice VD) Mats Boström Mats Boström
090-15 67 51
070-662 79 74
E-post
Marknadschef Erik Eliasson Erik Eliasson
090-15 67 52
070-628 80 08
E-post
Ekonomichef Eva-Maria Ekström Eva-Maria Ekström
090-15 67 18
070-570 86 68
E-post
HR-chef Inger Karkiainen Inger Karkiainen
090-15 67 83
070-660 94 43
E-post
Medlemschef Jonas Eriksson Jonas Eriksson
090-15 67 12
070-336 12 35
E-post
Skogschef Nils Broman Nils Broman
090-15 67 15
070-693 98 99
E-post
Kommunikationschef Ulrica Winberg-Jonsson Ulrica Winberg-Jonsson
072-147 73 00
E-post