Virkesområden


Här hittar du kontaktinformation till din del av Norra Skogsägarna. Börja med att välja virkesområde genom att klicka på kartan.


Om du vill komma i kontakt med de som har det övergripande ansvaret för fältverksamhet, skogsvård, produktion- och logistik samt distansskogsägare, klicka här: Fältstab ​​

map