Att vara medlemSom medlem i Norra Skogsägarna får du många förmåner som skapar värde för dig i ditt skogs-ägande. Ett medlemskap innebär inte bara att du är delägare och har möjlighet att vara med och påverka föreningens verksamhet. Vi finns till för dig som medlem och för att tillvarata just dina intressen.

Därför har föreningen inskrivet i sina stadgar​ att klara goda virkespriser för dig som medlem. Vi ser alltid till att du får bra betalt för din skogsråvara, i form av långsiktiga och rättvisa priser. Dessutom går det ekonomiska överskottet alltid tillbaka till medlemmarna i form av insatsemission, ränta på insatskapital och efterlikvid. Utöver detta får du bland annat:

 

• Tryggad avsättning för dina skogsprodukter och förtur vid avsättningsproblem.

• Delaktighet i de medlemspremier och medlemsrabatter som beslutas.

• Utbildningssatsningar som till exempel "Kraftsamling Skog", eller varför inte den nu rykande aktuella studiekampanjen "Skogens Vatten", där du får lära dig att utforma en bra vattenhänsyn.

• Bevakning av dina näringspolitiska intressen. Det kan handla om äganderättsfrågor som statlig markavsättningspolitik, skatter och avgifter, skogsbruk och rennäring eller olika former av skogsutredningar som reglerar hur du får använda din skog.

• Gratis prenumeration på föreningens egen branschtidning ”Norra Skogsmagasinet"​.

Om du vill ha mer ingående information om dina medlemsförmåner är du välkommen att kontakta oss. Du hittar alla kontaktuppgifter i toppmenyn!​​