Norra Skogsägarnas räntevillkor

2016-04-04

Virkeskonto
*Medlemskonto
**Utvecklingskonto
Betalningsplan
Skogsvårdsmedel
​0,15%
0,70%
0,90%
0,70%
0,05%
 
*Medlemskonto
Kontot är öppet för medlemmar inom Norra Skogsägarna. Insättning kan ske via överföring från annat konto hos föreningen eller genom direktinsättning till post- eller bankgiro. Uppsägningstiden vid uttag från kontot är en månad.

**Utvecklingskonto
Kontot är öppet för medlemmar inom Norra Skogsägarna. Insatta medel på utvecklingskonto är bundna i 24 månader. Minimibelopp för insättning är 10.000 kr. Insättning kan ske via överföring från annat konto hos föreningen eller genom direktinsättning till post- eller bankgiro. Räntan kapitaliseras årligen per 31 december och överförs då till virkeskonto.