En medlem – en röstAtt Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening betyder också att det är medlemmarna som tillsammans bestämmer inriktningen för föreningen. Det är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst.

Basen för den ekonomiska föreningen är 27 skogsbruksområden (Sbo). Varje år hålls årsmöten där det bland annat väljs förtroendevalda som är länken mellan medlemmar och den centrala nivån, stämman och styrelsen. Här finns också möjlighet att påverka verksamheten genom att komma med idéer och förslag.

I Norra Skogsägarnas skogsbruksområden samlas både unga och gamla, män och kvinnor. Tillsammans arrangerar de många olika sorters medlemsaktiviteter som gör det möjligt för dig att lära dig mer om din skog. Dessutom får du tillfälle att träffa andra skogsintresserade.

Kontakta ditt närmaste skogsbruksområde om du vill veta mer eller vill bli medlem. Du hittar alla kontaktuppgifter i toppmenyn!

• Läs mer i vår Sbo-handledning! ​​