En samlad kraft för framtiden

 
 
Det syns inte utanpå vem som äger skog. Men det känns inuti. Kanske har du ärvt en skogsfastighet som har tillhört släkten i många generationer. Nu funderar du på hur skogen ska fortsätta vara i familjens ägo och skapa glädje även för dem som kommer efter dig.

Nutidsmänniskans tillvaro är full av prioriteringar och tidsbristen utgör ett ständigt problem. Norra Skogsägarnas roll som en trygg partner är därför viktigare än någonsin. Förutom att vi ständigt arbetar för dig i din skog engagerar vi oss hårt i de näringspolitiska frågor som påverkar dina möjligheter att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk.

Det är just den ansvarskänslan som ligger till grund för Norra Skogsägarna. Skogen är ju som ett fint vin. Den kräver tid, tålamod, långsiktighet och stort kunnande för att bli riktigt bra.

Kombinationen skoglig kunskap, förnybar råvara, egen industri och 17 000 medlemmar, gör oss till en mycket stark aktör – både nu och i framtiden!

Om du inte redan är det – bli med du med!