Investerande medlemPå föreningsstämman den 19 maj 2017 bifölls en stadgeändring om att införa investerande medlemskap i föreningen.

Vem kan bli investerande medlem?
Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med avyttrande av fastighetsinnehavet, ansöka om att bli investerande medlem istället för att utträda ur föreningen. Ingen annan än ordinarie medlem som avyttrar fastighetsinnehavet kan bli investerande medlem.
 
Som investerande medlem behåller medlemmen sina innestående insatser och kan ta del av föreningens vinstutdelning, har kvar sin rösträtt och kan fortsätta att engagera sig i föreningen som förtroendevald. En investerande medlem fortsätter att tillhöra det skogsbruksområde som den tillhörde som ordinarie medlem.

När investerande medlem ansöker om utträde ur föreningen återbetalas medlemsinsatsen.
En investerande medlem har rätt att ta ut insatser som överskrider 2 000 kronor. Kontakta i sådant fall Helena Sehlstedt via epost helena.sehlstedt@norra.se

Har du tidigare varit ordinarie medlem men gått ur föreningen kan du inte bli investerande medlem vid ett senare tillfälle, utan medlemskapet måste övergå till investerande medlem i samband med utträdet som ordinarie medlem.

Hur ansöker du om att bli investerande medlem?
Ansökan om att bli investerande medlem sker skriftligen via blanketten ”Ansökan om utträde eller ändring av medlemskap”.

 Ansökan om utträde eller ändring av medlemskap

För frågor om investerande medlemskapet, kontakta din skogsinspektor eller ring vår växel: 090-15 67 00.