​ValberedningNorra Skogsägarnas valberedning består av åtta ledamöter som nominerats virkesområdesvis och sedan valts av föreningsstämman. Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen lämnar också förslag till ersättningar och arvoden för förtroendevalda. Föreningsstämman behandlar valberedningens förslag. Som medlem kan du kontakta valberedningen och föreslå lämpliga kandidater till Norra Skogsägarnas styrelse.

Förutom den verkställande direktören och två arbetstagarrepresentanter utgörs Norra Skogsägarnas styrelse av nio ordinarie stämmovalda ledamöter utan ersättare. Styrelsens sammansättning ser ut som följer: 

Valda intill ordinarie föreningsstämma 2018:
• Oskar Sjölund, Malå.
• Maria Broman, Nedre Bäck.
• Tomas Edberg, Kassjö.
• Gustaf Källström, Hundsjö.
• Lennart Westberg, Örnsköldsvik.

Valda intill ordinarie föreningsstämma 2019:
• Torgny Hardselius, Sjulsmark.
• Karin Sandberg, Skellefteå.
• Stefan Olofsson, Bjurholm.
• Maria Sandström, Piteå (extern ledamot).​

• Kontaktuppgifter till sittande styrelse​ 


Valberedningens ledamöter

Luleå
Gunnar Liljebäck
0926-230 47, 070-558 30 47
Vindeln
Pär Holmström
090-12 18 31, 070-365 13 90
Piteå-Älvsbyn
Lars-Ivar Pettersson
0911-24 04 34, 070-627 04 43
Umeå
Svarte Swartling (ordförande)
090-300 10, 070-646 69 42
e-post
Lövånger
Deserée Olofsson
0934-270 09, 070-604 54 23
Örnsköldsvik
NIls-Gunnar Bylund
0660-22 20 20, 070-632 89 27
e-post
Skellefteå
Göran Lööv
0910-539 30, 070-394 77 16
Nordmaling
Anders Jonsson
0930-30922, 070-557 09 22
e-post​
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​