MotorsågskörkortDen första januari 2015 trädde Arbetsmiljöverkets nya regler för arbete med motorsåg i kraft. De nya reglerna innebär krav på körkort i olika nivåer beroende på arbetsuppgifter hos den anställde. För skogsägaren finns ännu inget krav så länge man arbetar på sin egen fastighet, men om man tar in hjälp utifrån eller själv arbetar på annans fastighet så krävs körkort på den nivå som motsvarar arbetsuppgifternas innehåll. Mer finns att läsa på Säker Skogs hemsida, www.sakerskog.se

I samarbete med Säker Skog, Studieförbundet Vuxenskolan och Naturbruksgymnasiet i Burträsk erbjuder Norra Skogsskolan möjlighet att ta motorsågskörkort nivå A och B. Utbildningen genomförs i studiecirkelform i grupper om åtta personer. Alla är välkomna, men medlemmar har företräde till utbildningen, som kostar 4 500 kr för medlemmar och 5 000-6 000 kr för icke medlemmar, utifrån Studieförbundet Vuxenskolans pris på utbildningen.

Fyll i anmälan till vänster i menyn, så kommer en kontaktperson i din närhet att höra av sig till dig.

Läs mer:

Säker Skogs hemsida,
www.sakerskog.se


​​​​​​​​