Informationsbroschyr

​Den första januari 2015 trädde Arbetsmiljöverkets skärpta krav rörande utbildning för arbete med motorsåg i kraft. Det innebär krav på godkända teoretiska och praktiska prov (körkort) i olika nivåer beroende på arbetsuppgifter hos den anställde.

​För skogsägaren finns ännu inget krav på utbildning så länge man arbetar på sin egen fastighet och inom familjen. Om man tar in hjälp utifrån eller själv arbetar på annans fastighet så krävs körkort på den nivå som motsvarar arbetsuppgifternas innehåll. För arbete med röjsåg gäller att den som arbetar med en sådan ska ha genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet.

Läs mer i vår informationsbroschyr!

msag.JPG