Säkerhetsombud

Säkerhetsombud/instruktörer

VO Torne Kalix Älvdalar
Anders Riström, Grubbnäsudden 94, 95293 Kalix
 
VO Luleå Piteå Älvdalar
Bo Andersson, Persöbyvägen 194, 94691 Roknäs
070-675 07 53, zetorbo@gmail.com
 
VO Skellefteå Älvdal
Anders Burström, Blomstervägen 32, 931 49 Skellefteå
070-326 76 24, anders.burström@spray.se

Benny Bäcklund, Ragvaldsträsk 232, 931 95 Skellefteå
073-515 53 39, vbvild@gmail.com
 
VO Södra Lappland
Pär Frohm, Åkerbacken 9, 921 35 Lycksele
070-584 34 44, pj64@hotmail.com
 
VO Mellanbygden
Tommy Jonsson, Inre Ringvägen 22, 91531 Robertsfors
 
VO Södra Västerbotten
Svarte Swartling, Västra Norrfors 115, 90593 Umeå
070-646 69 42, svarte@bobbnet.com
 
VO Norra Ångermanland
Jenny Lundkvist, 073-043 95 81, lundkvistlantbruk@hotmail.com
 
VO Södra Ångermanland
Thomas Afvander, 070-395 40 07, thomas.afvander@telia.com