Vi jobbar för dig med din skogOavsett vad du har för vision för din skog har Norra Skogsägarna kunskap och resurser att hjälpa dig som privat skogsägare att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk.


Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av 17 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark. Medlemmarna är organiserade i 27 skogsbruks-
områden och utövar inflytande enligt principen "en medlem – en röst".

Med en heltäckande skoglig serviceorganisation och som en central aktör på virkesmarknaden i norra Sverige förädlar vi med god lönsamhet timmer egna industrier. Som ledande producent av kvalitetsträ arbetar vi nära våra kunder med hög produktkvalitet. 

Vårt mål är ytterst att klara goda virkespriser för våra medlemmar. Vårt ekonomiska överskott går dessutom alltid tillbaka till våra ägare – medlemmarna. Med 17 000 medlemmar i ryggen är Norra Skogsägarna en kraft att räkna med. Ett starkt lagarbete som ökar dina möjligheter för ett framgångsrikt och lönsamt familjeskogsbruk också i framtiden.


​​​
​​​