Värdegrunden – en del i att uppfinna framtidenVärdegrunden är det gemensamma förhållningssätt som ligger till grund för Norra Skogsägarnas verksamhet. Värdegrunden finns i det dagliga arbetet. Våra värdeord; Nytänkande, Glädje, Värdeskapande, Kommunikation och Mod ligger till grund för hur vi bemöter varandra och agerar mot varandra och vår omvärld.

Nytänkande
• Vi uppfinner framtiden genom att vi ifrågasätter våra gamla sanningar och genom att vi tänker längre än våra konkurrenter. Vi inbjuder till nytänkande när vi blickar framåt och alla har ett gemensamt ansvar i att finna nya bättre lösningar.

Glädje
• Glädje i vårt arbete är det som driver oss framåt i vår strävan att uppfinna framtiden. Vi har tillsammans ett ansvar för att alla ska känna gemenskap när vi fortsätter att bygga föreningen.

Värdeskapande
• Vår uppgift är att skapa ännu fler värden för våra medlemmar och kunder, såväl ekonomiska som känslomässiga. Det vi redan gör bra ska vi fortsätta att utveckla och det som inte skapar värden ska ersättas med sådant som gör avtryck både bland medlemmar, kunder och samhälle.

Kommunikation
• Vi lyssnar till varandra och vår omgivning och kommunicerar vad vi står för. Vi tror att en öppen och ärlig kommunikation är grunden till att känna gemenskap och en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i våra ständiga förbättringar för framtiden.

Mod
• Vi har modet att agera, sticka ut och tänka annorlunda. Vi handlar i överensstämmelse med våra övertygelser, men har även modet att omvärdera våra egna åsikter.​​​