28 februari 2018

Kalendarium vårvintern 2018

Här hittar du planerade aktiviteter för vårvintern 2018
inom virkesområde Luleå och Piteå älvdalar.

13 februari
Inspirationskväll för kvinnliga skogsägare,
Sunderbyns folkhögskola.

26 februari Markavsättningar och Naturvård, Sunderbyns folkhögskola.
Deltagande Norra Skogsägarna,ordförande Torgny Hardselius,
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

1 mars Skogskväll för nya medlemmar, Pite Älvsbyn sbo.

16 mars Kursstart Motorsågskörkort, Piteå.

19 mars Årsmöte Piteå Ävsbyn sbo, Polar Hotell, Älvsbyn.

20 mars Årsmöte Luleå älvdals sbo, Boden Business Park, Sävast.

22 mars Årsmöte Råne älvdals sbo, Folkets Hus, Vitå.

Början av April Skogskväll för nya medlemmar, Råneå sbo.

7 april Pimpeltävling i Jokkmokk.

April Eventuellt studiebesök på Sävar Såg.

Maj Kartan & verkligheten, teoretisk informationskväll om rågångar,
Luleå och Råneå sbo.

4 maj Kursstart Röjsågskörkort, Piteå.

Titta in här i kalendern med jämna mellanrum för utförlig information om
alla aktiviteter inom Luleå och Piteå älvdalar. Välkomna!

​​​