12 mars 2018

Skogskväll – Tema markavsättningar och naturvård

Norra Skogsägarna bjuder in till temakväll i Kalix.

Tid: Måndag 12 mars kl 18.30 – 21.00.
Plats: Folkets hus, Köpmannagatan 25, Kalix

Norra Skogsägarna arrangerar tillsammans med länsstyrelsen och Skogsstyrelsen en skogskväll på temat markavsättningar och naturvård.

Under kvällen kommer bland annat följande punkter att behandlas;

  • Myndigheternas strategier för skydd av skog
  • Olika skyddsformer
  • Värdering och ersättning
  • Målbilder för god miljöhänsyn
  • Roller och ansvar


Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Vid frågor; Jonas Eriksson, 070-336 12 35