2014-05-16

Norras framtidspris till Erika Nilsson

För idérikedom, engagemang och framtidskraft​ tilldelas Erika Nilsson, verksamhetsledare i Mera Skog i Västerbotten, Norra Skogsägarnas framtidspris.

Mera Skog i Västerbotten​ är ett samverkansorgan för den skogliga och skogsindustriella sektorn i länet som strävar efter att öka kunskaperna om – och intresset för – skogen och alla dess värden.

Med sin informerande och utbildande verksamhet riktar sig Mera Skog till ett flertal målgrupper i samhället: Lärare och elever i skolan, studie- och yrkesvägledare, lärarstuderande och beslutsfattare.

I sin roll som verksamhetsledare för Mera Skog i Västerbotten har Erika Nilsson sedan 2008 på ett framgångsrikt sätt knutit skogsnäringen och skolan närmare varandra och därigenom starkt bidragit till att öka kunskapen om skogen och alla dess värden. En god investering för framtiden!

Genom projekt som ”Skogskollo för tjejer”​ har Erika dessutom bidragit till att väcka flickors intresse för skogen och ge dem möjlighet att träffa kompetenta kvinnor från olika områden inom skogssektorn. För tredje året i rad anordnas nu fullbokade skogskollon både i Västerbotten och Västernorrland, där tjejer under tre dagar i augusti får prova på olika aktiviteter med skogen som tema. Målet är att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet i skogsnäringen.


Norra Skogsägarnas framtidspris utdelas till en person inom skogsbruket, med koppling till föreningen, som visat särskild framåtanda och som verkar som förebild för unga människor att verka inom skogsbruket. 

För nyskapande och nytänkande erhåller Arne Kristoffersson, NK Trä & Traktor i Örnsköldsvik, föreningens utvecklingspris. Norra Skogsägarnas guldnål tilldelas Tommy Israelsson, Agnäs och Eilert Eriksson, Ovansjö.​​​ Samtliga priser delades ut under föreningens årsstämma i Skellefteå.