2017-05-19

Rapport från föreningsstämman 2017Vid Norras föreningsstämma, som genomfördes i Skellefteå den 19 maj, prisades en rad personer för sina insatser. Därtill behandlade stämman stadgegruppens förslag till revidering av stadgarna samt sex motioner. Stämman antog även ett uttalande om att bjuda in miljöminister Karolina Skog på en personlig skogsexkursion i NorraLand.


Norra Skogsägarnas finaste utmärkelse, Guldnålen, tilldelades Jenny Lundkvist, Arnäsvall, Ove Uvemo, Gällivare och Rolf Edholm, Norrflärke. Utmärkelsen utdelas som hedersbetygelse till enskilda personer som har nedlagt ett betydande och oegennyttigt arbete som varit till stor nytta för föreningen och dess medlemmar.

Anita Backvid, boende i Skellefteå och skogsägare i Överkalix, tilldelades Norras jämställdhetspris. Utvecklingspriset gick till Hans Eliasson, Vindeln medan entreprenörspriset delades mellan AF Shipping, Umeå, Öhlunds Skogsmaskin AB, Kalix samt Lennart Häggström, Orrvik.

En av vår tids viktigaste framtidsfrågor är behovet av kompetensförsörjningen i skogen. Norras framtidspris delades därför ut till de tre naturbruksgymnasier som är verksamma i NorraLand och till de elever som går på skolorna i Kalix, Burträsk och Skedom.

Stämmoanföranden
Lars Winter, verkställande direktör vid Domsjö fabriker höll en välkomsthälsning där han berättade om hur skogen kan bidra i övergången till bioekonomi genom att allt som kan tillverkas av olja istället kan tillverkas av skog. Styrelsens ordförande Torgny Hardselius berättade i sitt öppningsanförande om hur han tar med miljöminister Karolina Skog på en fiktiv resa i NorraLand och att det är skogsägarna som har nycklarna till biotoperna i skogen. Lennart Ackzell, internationell samordnare vid LRF Skogsägarna, höll därtill ett stämmoanförande om heta skogspolitiska frågor i Bryssel.

Revidering av stadgar
Med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar hade Norra Skogsägarnas stadgegrupp utarbetat ett förslag till revidering av stadgarna. I och med den nya lagen försvinner bland annat tvåstämmokravet för ändringar i stadgarna. Den viktigaste förändringen är dock att Norra Skogsägarna tar in bestämmelser om investerande medlemmar i stadgarna. Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med avyttrandet av fastighetsinnehavet, ansöka om att bli investerande medlem. På så sätt kan medlemmen kvarstå med insatser i föreningen. Föreningsstämman ställde sig bakom ändringsförslagen.

Behandling av motioner​
Sex motioner hade inkommit till stämman. Motioner från Vännäs- Umeå södra skogsbruksområde angående systematiskt påverkansarbete och om att påverka och utveckla certifieringar. En motion från Vindelns skogsbruksområde om utbildning i älgförvaltning. Motion från Skellefteå södra Burträsk skogsbruksområde om skyltar för medlemmar, samt en motion från Ångermanälven skogsbruksområde om redovisning av avverkningsrätter. Stämman behandlade även en enskild motion från Bertil Jonsson, Västeralnäs om markanvändning och juridisk hjälp.

Föreningsstämman biföll motionerna från Vindeln och Ångermanälvens skogsbruksområde och att motionerna från Vännäs-Umeå södra skogsbruksområde var besvarade genom att Norra fortsätter på den inslagna vägen i påverkansarbetet. Stämman avslog motionerna från Skellefteå södra Burträsk och den enskilda motionen från Bertil Jonsson. Läs samtliga motioner samt styrelsens yttanden i stämmohandlingarna nedan.

•​ Stämmohandlingar 2017​​
• Kriterier för utmärkelser och priser​
• ​Samlad årsberättelse för 2016 som e-magasin
• 
Resultat- och balansräkningar 2016
​ Nettoökning medlemmar 2012-2016​
• Bedömningar för 2017​​

Styrelseledamöter
Huvudvalberedningen föreslog omval på samtliga förtroendevalda styrelseledamöter. På styrelsens konstituerande möte valdes Torgny Hardselius till styrelseordförande och Maria Broman till vice styrelseordförande.

• Kontaktuppgifter till sittande styrelse​ 

Stämmouttalande
I ett stämmouttalande bjöd föreningsstämman in miljöminister Karolina Skog till en exkursion i NorraLand. Anledningen är den att medlemmarna vill visa hur nuvarande inriktning för skydd av skog fördröjer lösningen på klimatfrågan och skadar den frivilliga naturvården.

• Stämmouttalande 2017​​

//Red.

​​​​​