2017-10-25

Skog ser skogsägare som klimathjältarSkogsägare ska få ersättning för den skog som sätts ur bruk genom nyckelbiotoper och det finns en öppning till att även artskyddsförordningen ses över. Det var två viktiga uttalanden som Norras delegation fick med sig under onsdagens träff med miljöministern. 
 
I mitten av maj 2017 bjöd Norra Skogsägarna in miljöminister Karolina Skog till en personlig skogsexkursion i Norrbottniska Långträsk utanför Piteå. Föreningen ville få tillfälle att visa hur nuvarande inriktning för skydd av skog fördröjer lösningen på klimatfrågan och skadar den frivilliga naturvården. Dagens samtal pågick både vid ett fikabord och ute i skogen och eftersmaken från mötet är god, enligt Norras vd Pär Lärkeryd, som tar med sig två viktiga uttalanden kring nyckelbiotoper och artskyddsförordningen.
 
– Jag känner att det är ett bevis på att miljöministern har lyssnat på vad vi har sagt idag. När hon uttryckte sig kring nyckelbiotoperna och artskyddsförordningen var det på ett mjukare sätt än jag hört tidigare och det tyder på att vårt budskap nått fram, säger Pär Lärkeryd.
 
Tog i hand
Vid mötet föreslog Pär Lärkeryd att staten efter den beslutade nya inventeringen av nyckelbiotoper tar en rejäl funderare över vad som ska eller inte ska skyddas och garanterar skogsägare ersättning för det som anses skyddsvärt. Pär menade även att staten behöver vara tydliga med att inventerade områden som därefter inte anses så skyddsvärt att ersättning utgår inte heller ska betraktas som någon form av skydd utan vara fri för skogsägare att själva råda över utan myndighetsinblandning. Karolina Skog sträckte som svar på förslaget fram sin hand.
 
– Vi tog i hand på att staten efter avslutad inventering av nyckelbiotoperna ska backa hem och fundera på hur mycket som formellt behöver skyddas. Jag betraktar handslaget som att nyckelbiotoper efter avslutad inventering inte ska behöva landa mellan stolarna som det är idag när skogsägare varken kan bruka skogen eller få ersättning, förklarar Pär Lärkeryd.

Skogsägare nutidens klimathjältar
Norra konstaterar också att miljöministern uppmärksammat de oklarheter som finns kring artskyddsförordningen efter två motstridiga domar från Växjö och Östersund. I nuläget avvaktar ministern med att tillsätta en utredning i väntan på kommande domslut från Miljööverdomstolen. Men det behövdes ingen längre betänketid innan Karolina Skog konstaterade att skogsägare är nutidens viktiga klimathjältar. Hon svarade ja på det direkta påståendet från Norras medlemschef Jonas Eriksson.  
 
– Vi är väldigt positiva och glada över att Karolina Skog tackade ja till vår inbjudan. Vi upplevde att hon nu fått en större förståelse för skogsägarnas drivkrafter att investera både i miljö och aktiva skogsbruksåtgärder. Det behövs helt enkelt inga statliga pekpinnar för hur privata skogsägare ska sköta sin skog, avslutar Jonas Eriksson.
 
För ytterligare information kontakta:
Pär Lärkeryd, vd Norra 070-234 85 64
Jonas Eriksson, medlemschef Norra 070-336 12 35