2017-07-18

Tipsrunda Bjurholmsdagarna

​Här är de rätta svaren från Norras tipsrunda under bjurholmsdagarna 1-2 juli. ​

1 Vilket djur har störst synfält?
1 Katt
X Hund
2 Häst

2 Vilken är Norras logga?
1
X
2

3 Vilka av dessa äger mest skog i Västerbotten?
1 Staten
X Privata
2 Bolag

4 Vad vore sommaren utan jordgubbar? Många av de röda söta bären är faktiskt framodlade efter 1980 och kan ha namn som ”Korona”, ”Pegasus” eller ”Polka”. Men vilket av följande alternativ är inte namnet på en jordgubbssort?
1 Bengt
X Kent
2 Lina

5 Hur många klor har en katt?
1 16
X 18
2 20

6 Hur många tändstickor kan det bli av en halv kubikmeter aspträ?
1 1 milj. stickor
X 250 000 stickor
2 10 000 stickor

7 Vilket skotermärke kör den äldste brodern i TV-serien ”Pistvakt?
1 Yamaha
X Lynx
2 Ockelbo

8 Norrmejerier är först i världen att använda ”Tetra Brik Edge”, en klimatsmart förpackning med kartong av skog och korken av växtbaserad plast. Hur många procent av den nya förpackningen är förnybart material?
1 65%
X 92 %
2 99%

9 Hur många sjöar (över 1 ha) finns det ungefär i Bjurholms kommun?
1 65
X 120
2 250

10 Det finns hamburgerkedjor som skryter med att dom miljökompenserar genom att
plantera
ca 100 000 träd i Afrika. Men vet du ungefär hur många träd som beräknas
planteras i Sverige i år.
1 ca ½ miljon träd
X ca 5 miljon träd
2 ca ½ miljard träd

11 Hur stor del av Sverige är täckt av skog?
1 Två tredjedelar
X Tre tiondelar
2 En tredjedel

12 Hur många taggar kan en igelkott ha?
1 500
X 1 000
2 8 000

Antal kottar i burken 58 st