Pressmeddelande

Jämställdhetspris till Pär Lärkeryd

I samband med Stora Styrelsedagen i Umeå tilldelades Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd Grant Thorntons jämställdhetspris. Priset delades ut av Henrik Johansson med motiveringen att Pär Lärkeryd starkt bidrar till att sätta jämställdheten i fokus inom näringslivet.

Stora Styrelsedagen arrangeras av StyrelseAkademien och vid årets sammankomst var Pär Lärkeryd en av talarna. Inför en till bristningsgränsen fullsatt lokal i Umeå Rådhus berättade Pär om hur värdegrundsfrågor kan integreras i ett företags strategiska arbete. Han visade på vilken betydelse detta har för framtida konkurrenskraft och tipsade åhörarna om hur man i näringslivet kan arbeta med frågan.

– Som en del i vårt värdegrundsarbete arbetar vi på Norra Skogsägarna aktivt för en ökad jämställdhet och det är naturligtvis jätteroligt att vårt arbete uppskattas, säger Pär Lärkeryd och fortsätter:

– Vi vet att ökad jämställdhet leder till ett bättre företag genom ökad arbetsglädje och ett bättre resultat. Vi har därför satt upp som mål att senast år 2017 vara det företag i vår bransch som har det bästa jämställdhetsarbetet.

Lärkeryd betonar emellertid att Norra Skogsägarna har en bra bit kvar till sitt mål, men man har verkligen bestämt sig för att på sikt göra skillnad.

– Att jag redan nu fått ett pris för vårt arbete tycker jag visar hur viktig frågan är i vårt samhälle. Det gläder mig att se hur företaget Grant Thornton lyckats i sitt eget jämställdhetsarbete och att man nu genom detta pris vill lyfta fram liknande satsningar i andra företag.

För ytterligare information kontakta:
Pär Lärkeryd, tfn 070-234 85 64.