Pressmeddelande

Miljöministern inbjuds till skogsexkursion

Miljöminister Karolina Skog: Norra Skogsägarna med sina 17 000 medlemmar inbjuder dig till en personlig skogsexkursion. Anledningen är den att vi vill visa hur nuvarande inriktning för skydd av skog fördröjer lösningen på klimatfrågan och skadar den frivilliga naturvården.

Klimatomställningen hotar den biologiska mångfalden
Sveriges politiker pratar sig varma om hur råvara från skogen måste ersätta oljebaserade produkter – och vi skogsägare är helt överens med er om det. Klimatfrågan handlar till stor del om att oljeprodukter, som till exempel plastförpackningar och polyestertyger, måste bytas ut. Ersätter vi inte dessa med förnybara alternativ spelar det ingen roll hur mycket vi värnar om dagens naturvård. Vi står inför en mångdubbelt värre situation när den globala uppvärmningen gör rent hus bland den biologiska mångfalden i de skogar vi vårdat i generationer.

Låt Sverige bli en stormakt i klimatkampen
Vi som vistas i skogen vet hur det är att slåss med mygg men vi är inte behjälpta av att politiken silar mygg istället för att ta tag i den stora frågan om hur vi gör för att ställa om Sverige till en stormakt i den globala klimatkampen. Låt oss ta ett enda exempel: Den globala konsumtionen av plast är idag hundratals miljoner ton per år och ska den ersättas med förnybara alternativ måste skogsindustrin kraftigt öka sin förpackningsproduktion. Gör vi inte det sitter vi fast med höga nivåer av koldioxid i atmosfären och dessutom kommer världshaven inom några årtionden att innehålla lika mycket plast som fisk.

Växthusgaser från fossila källor binds inte tillbaka i ny olja och kol på det sätt som koldioxidutsläpp från förbrända pappersförpackningar tas tillbaka när ny växande skog ersätter den avverkade. Tänk vilka möjligheter det skapar för Sverige att ta en ledarposition i klimatkampen genom miljövänliga alternativ baserat på skogsråvara, samtidigt som vi bygger framtidens exportframgångar – som dessutom inte kan flytta till lågkostnadsländer eftersom det är här skogen växer. 

Upp-och-nedvänd naturvårdspolitik
En ytterligare sak vi behöver prata om är den upp-och-nedvända naturvårdspolitik som medför att skogsägare som varit duktiga på att skapa höga naturvärden blir de som får stå vid skampålen när myndigheter med ett pennstreck och utan dialog gör inskränkningar på deras brukningsrätt av skogen. Genom att staten allt mindre respekterar den grundlagsskyddade äganderätt vi enskilda skogsägare haft i generationer styr vi nu med full kraft mot ett system som avskräcker från naturvård istället för att uppmuntra till att fortsätta bygga höga naturvärden.

Stämmouttalande
Norra Skogsägarnas föreningsstämma
Skellefteå 2017-05-19

​​