Pressmeddelande

Norra lanserar ny kunskapsportal om skogNorra fortsätter att uppfinna framtiden. Nu lanseras Norra Skogsskolan, en helt ny webbaserad kunskapsportal om skog som riktar sig till skogsägare, barn och ungdomar samt intresserad allmänhet.

Allt fler intresserar sig för skog och skogsbruk, samtidigt som nya skogsägare i högre utsträckning inte längre bor på sin skogsfastighet. Efterfrågan på en modern webbaserad kunskapsportal är därför stor.

– Vi vill erbjuda utbildningar för alla, oavsett om du är nybörjare på skog, väldigt erfaren eller intresserad av vad skogen kan erbjuda i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Erika Nilsson, utbildningsstrateg vid Norra Skogsägarna.

Kunskapsportalen innehåller utbildningar för den som vill lära sig mer om att äga och bruka skog via webb eller med inslag av fysiska träffar och praktiska övningar. I barnens egen skogsskola
”Kul i skogen” kommer det att fyllas på med massor av pysselidéer.

Inledningsvis har vi bland annat kurser om skogens klimatnytta, första året som skogsägare, skogsskötsel, hänsyn i skogen och mycket mer. Inom varje utbildningskategori finns det utbildningar på bas-, grund- och fördjupningsnivå.

– Norra Skogsskolans kursutbud kommer ständigt att utvecklas. Redan i sommar fyller vi på med fler grundkurser. Håll ögonen på vår webb, avslutar Erika Nilsson.

För ytterligare information kontakta:
Erika Nilsson, utbildningsstrateg, tfn 070-254 98 48.

www.norraskogsskolan.se