Pressmeddelande

Tar fram stockens maximala värdeDen första stocken har nu rullat genom Sveriges modernaste såglinje i Sävar såg, och i Kåge står snart en ny torkpark redo. Norra väljer att installera ny teknik i båda sågverken för att kunna producera över en halv miljon kubikmeter sågade trävaror per år. De planerade investeringarna gör att  skogsägarföreningen tar den tekniska täten inom sågverksbranschen.


I början av januari åkte den första stocken genom den nya datortomografen (CT Log) på Sävar såg. Installationen gick som planerat och nu återstår justering av tekniken för att stockens kvalitetsegenskaper ska kunna utnyttjas optimalt.

– Driftsättningen har gått enligt plan och vi har testat alla funktioner och räknar med att börja köra skarpt under vecka fem, berättar Johan Oja som är teknisk chef på Norra.

Inget ska gå till spillo
Den gemensamma nämnaren och målet för Norras investeringar är att råvaran ska utnyttjas maximalt. Under 2017 byggdes därför en ny såglinje i Sävar med ett helt nytt upplägg av en bandsåglinje. I Kåge byggdes den befintliga såglinjen om och så kallad splineoptimering infördes för att höja värdeutbytet. 
Även 2018 års investeringar kommer att höja sågverkens kapacitet och fortsätta optimera utbytet från varje stock.

Investeringar i Sävar
När datortomografen är i funktion är planen att byta ut den sista bandsågsgruppen i såglinjen. En höghastighetsbandsåg (HPS, från SöderhamnEriksson/USNR) kommer därför att installeras under juli månad. Såglinjens ökade produktionsflöde gör att Norra även investerar i ytterligare en ströläggare från C Gunnarssons Verkstad. För att klara en produktionsökning till cirka 270 000 kubikmeter har dessutom en virkestork (TC-tork) från Valutec köpts in. Totalt investeras cirka 70 miljoner kronor i Sävar.

– Sågverket har gått från folk-race till F1 klass. Tidigare var den som alla andra sågverk men nu har den tagit täten i landets tekniska utveckling, menar Stig Grundberg, sågverkschef vid Sävar såg.

Investeringar i Kåge
Även i Kåge ska en ny virkestork från Valutec installeras. Total investering i Kåge blir 30 miljoner kronor.

– För Kåges del handlar investeringen om att höja sågens kapacitet något men framförallt får vi bättre och mer energieffektiv torkning. Vi räknar med att spara tio procents värmeenergi på det här köpet, avslutar Johan Oja.

För ytterligare information kontakta:
Johan Oja, teknisk chef, tfn 070-335 52 58.
Stig Grundberg, sågverkschef Sävar såg, tfn 070-677 63 25.

​​