Pressmeddelande

Unik tjänst för skogsägare som tänker framtid

I Sverige finns det en mångfald av privata skogsägare som genom sina skogliga val kan påverka framtiden positivt. För att kunna hjälpa dem att välja väg har Norra utvecklat den unika tjänsten Skogsägarstrategi eftersom skogsägandet ska vara fritt, lönsamt och roligt.

– Vi har märkt att det är svårt för många skogsägare att formulera målsättningar för sitt skogsbruk. Därmed blir det också svårt att veta vad som ska göras i skogen och inte minst när det ska göras, förklarar Johan Wiklund som arbetar med affärsanalys på Norra.

Med hjälp av en frågeguide hjälper Norra skogsägaren att välja ut en av fem olika strategier. Utifrån den valda strategin bearbetas sedan Norras högkvalitativa skogsägarplan med branschens mest avancerade analysprogram. Därefter sammanställs en konkret handlingsplan med skogliga åtgärder.

– Ett aktivt mål är viktigt, för det gynnar ett långsiktigt skogsbrukande och främjar skogsägarens ekonomi. En brukad skog är dessutom en viktig del i klimatfrågan, säger Mikaela Berglund, virkesområdeschef Skellefteå Älvdal. 

– Det analysprogrammet tillför är svar på hur skogen ska skötas optimalt utifrån den valda Skogsägarstrategin. Detta ger skogsägaren en stor trygghet och kontroll över skogens ekonomi och dess framtida utveckling, säger Johan Wiklund.

Se filmen på Norraplay!

För ytterligare information kontakta:
Johan Wiklund, Specialist affärsanalys Norra, 070-577 50 50
Mikaela Berglund, virkesområdeschef Skellefteå Älvdal, 070-610 74 43