Pressmeddelande

Världens modernaste såglinje byggs i Sävar

​​

 

Norra skördar framgångar i skogen och satsar stort på den egna industrin. Sedan 2012 har skogsägarföreningens försäljning av trävaror ökat med närmare 50 procent och just nu pågår för fullt en utbyggnad av sågverken i Sävar och Kåge. För att ytterligare öka värdet på varje stock har nu föreningens styrelse beslutat att i Sävar såg även installera en Microtec CT Log, en helt unik industriell datortomograf (skiktröntgen) som kan skanna stockar i en hastighet av 180 meter per minut.

På alla sågverk har det alltid varit en dröm att kunna se in i stocken innan den sågas. Anledningen till detta är att sågtimmer är en biologisk råvara med mycket stor variation i egenskaperna. Varje stock är unik. Samtidigt efterfrågar olika kunder olika kombinationer av virkesegenskaper och dimensioner på virket.​ För att kunna använda råvaran på bästa sätt är det därför en enorm fördel att känna till stockens egenskaper innan man bestämmer hur den ska sågas.

– Det här handlar om ett mycket avancerat tekniksteg, faktiskt det största som hänt inom branschen de senaste 30 till 40 åren. Här ligger vi i forskningens absoluta framkant. Vitsen med en datortomograf i det här sammanhanget är att det går att få ut maximal lönsamhet av råvaran. När vi nu kan nu se vilka specifika egenskaper varje stock har går det på bästa sätt styra hur stocken ska sönderdelas för att kunna såga ut det maximala värdet, säger vd Pär Lärkeryd, och fortsätter:
– Tack vare att våra båda sågverkschefer, Stig Grundberg och Johan Oja, varit frontfigurer i utvecklingen av denna teknik har vi nu möjlighet att ta ett steg som kommer att ta lång tid för våra konkurrenter att hämta upp.

När Norra nu installerar en Microtec CT Log i Sävar såg är det den första utrustningen i Skandinavien och den första någonsin som installeras direkt i såglinjen och direkt styr sönderdelnings-processen. Det är en investering på omkring 30 miljoner kronor och görs i samband med den sedan tidigare beslutade ombyggnaden av såglinjen. Den exakta skanningen kombinerat med den senaste bandsågstekniken från Söderhamn Eriksson/USNR – där fokus ligger på tunna sågsnitt och hög hastighet – borgar för maximalt utbyte av råvaran.​ Efter dessa två investeringar kommer Sävar såg att ha världens modernaste såglinje.

För ytterligare information kontakta:
Pär Lärkeryd, verkställande direktör, tfn 070-234 85 64.
Johan Oja, teknisk chef, tfn 070-335 52 58.

Bakgrund; CT Log, Norra Timber Sävar såg

1979 fick Cormack och Hounsfield Nobelpriset i medicin för utvecklingen av datortomografin. I mitten på 1980-talet insåg träforskarna på Luleå tekniska universitet i Skellefteå (LTU) att datortomografi var en utmärkt teknik att använda för att mäta egenskaper hos trä. Bara på LTU i Skellefteå har det sedan dess publicerats fler än 20 doktorsavhandlingar inom träteknik där datortomografi har varit ett viktigt forskningsverktyg.
 
På 1990-talet tog det fortfarande nästan två timmar att tomografera en stock. Att kunna överföra tekniken till en industriell metod ansågs då vara en utopi – på ett sågverk får mätningen inte ta mer än 2,5 sekunder. Istället användes datortomografin som ett forskningsverktyg i utvecklingen av en industriellt anpassad enklare röntgenutrustning. Sådana utrustningar används idag på många sågverk. 

2007 erhöll Stig Grundberg och Johan Oja (Grundberg idag sågverkschef vid Sävar såg, Oja teknisk chef samt sågverkschef vid Kåge såg) tillsammans med professor Anders Grönlund Schweighoferpriset för utvecklingen av en industriell röntgen. ​

Federico Giudiceandrea, Microtec, såg dock inte en industriell datortomograf som någon omöjlighet. Genom ett flertal tekniskt mycket avancerade lösningar och helt nya matematiska rekontruktionsalgoritmer, utvecklade av professor Alexander Katsevich, kunde man utveckla CT Log, en industriell datortomograf som kan skanna stockar i en hastighet av 180 meter per minut. Detta kan jämföras med de snabbaste moderna medicinska utrustningarna som har en maxhastighet av cirka tre meter per minut. Hösten 2016 fick Giudiceandrea och Katsevich Marcus Wallenbergpriset för utvecklingen av denna utrustning.

Sävar Såg blir nu alltså först i världen med att installera en skiktröntgen som direkt styr sönderdelningsprocessen. Microtec CT Log, som teknikundret heter, skapar tillsammans med övriga investeringar världens modernaste såglinje. 
– Jag har jobbat med röntgenteknik sedan 1994, och att nu äntligen få se den tekniken ute på en industri känns helt fantastiskt, säger Norras tekniska chef Johan Oja.


/Red.


​​​​