Norra Sveriges största skogstidning


​​Dags för politiskt klarspråk
Vi står inför ett vägval i skogspolitiken: Att nyttja skogen i omställningen till ett hållbart samhälle eller att stora arealer står obrukade.
Läs mer!​​
Tak för avverkningsnivåer​
Europaparlamentets omröstning i miljöutskottet om markanvändning blev ett bakslag för klimatet och svenskt skogsbruk.
Läs mer!​
Frihet under ansvar
Med ett år kvar till valet är det hög tid att våra politiker börjar prata klarspråk om vad de vill med skogen och landsbygden.
Läs mer!​
Utveckla områdesskyddet
Nya strategier för formellt skydd kan minska konflikterna i skogen och fler skogsägare kan få ersättning för sina nyckelbiotoper.
Läs mer!​
Att bruka eller inte bruka?
Att fortsätta bruka skogen är det enda långsiktigt hållbara om den ska bidra till att utsläppen av koldioxid ska minska i framtiden.
Läs mer!​
Visar på Skogens möjligheter
Initiativet "Svenska Skogen" sprider kunskap om skogen så att svenska folket ska få förståelse för att vi lever i ett unikt skogsland.
Läs mer!​
Världsunik såglinje i Sävar
Sävar Såg blir först i världen med att installera en skiktröntgen som direkt styr sönderdelnings-processen. CT Log heter teknikundret.
Läs mer!​
​Ett dråpslag mot landsbygden
En skatt på avstånd slår inte bara undan benen för de norrländska skogsägarna utan även för regeringens nya landsbygdsstrategi.
Läs mer!​
Skogen kan lösa klimatfrågan
Det menar den tidigare statsministern Göran Persson, som anser att Sverige borde ta på sig ledartröjan och visa vägen.
Läs mer!​
På jakt efter skogens filéer​
Skogsmagasinets Karolina Edstedt och före detta skogsinspektoren Tommy Israelsson guidar oss i stolparnas värld.
Läs mer!​​
Vansinnig skatt på avstånd
Kommittén som utreder vägslitageavgifter presenterade i sommar en skattechock. Man föreslår en avgift på 24 kronor per mil.
Läs mer!

Slår hårt mot norra Sverige​
Stor risk att den föreslagna vägslitageavgiften kommer att skapa ”ekonomiska impediment” i norra Sverige.
Läs mer!
Lämna offerkoftan hemma!​​​
Räta på ryggen s​venska skogsägare! Ni sitter nämligen på nyckeln till en hållbar framtid. Det gäller bara att få hela vår omvärld att inse det.
Läs mer!
Skogen – nyckeln till bioekonomi​
Jonas Eriksson, Skogsmagasinets näringspolitiske redaktör, är tydlig med att den växande skogen är framtidens förnybara råvara.
Läs mer!
Stora fördelar med liten maskin​​​
Skogsmaskinerna blir allt större med avancerad teknologi och imponerande finesser. Men störst är inte alltid bäst.
Läs mer!
Kommunen tar över skolan​​​​
Framtiden för Kalix naturbruksgymnasium har varit hotad sedan landstinget flaggat för att driften blivit för dyr. Nu tar kommunen över.
Läs mer!​
Skogspolitik i förändring​​​
Ska skogsägare verkligen behöva känna sig så ifrågasatta att de inte törs skörda frukten av sitt brukande? Jonas Eriksson reflekterar.
Läs mer!
Vädjan till skogsutredare​​​​
Ökad byråkrati försvårar för familjeskogsbruket: ”Skogen ropar efter mångfald och inte byråkratisk enfald.
Läs mer!
Återhämtning av skogspriserna​​​
Prisindex för skogsfastigheter i Sverige har under året rört sig fem procentenheter uppåt och har därmed snart återhämtat sig. 
Läs mer!
Miljoninvestering i Piteå​​​​
Smurfit Kappa i Piteå, gör en storinvestering i renseriets barrlinje. En satsning som dubblar flisproduktionen i fabriken.
Läs mer!​
Skogspriserna upp till ytan​​​
Prisstatistik Skog & Mark är en ny tjänst som redovisar prisstatistik i kronor per hektar, inte som  tidigare i kronor per skogskubikmeter..
Läs mer!
Ta vara på skogens klimatnytta​​​
Forskarna framhåller att ett aktivt skogsbruk ger störst klimatnytta. Vi har därför ett ansvar att bruka skogarna aktivt.
Läs mer!
Miljöpolitiken på fel spår​​​
Myndigheter och beslutsfattare måste lyfta blicken och fokusera på hur vi kan skapa störst klimat- och samhällsnytta.
Läs mer!
Att äga skog på distans​​
Sverige har en mycket hög urbaniseringstakt. Andelen skogsägare som bor i större städer, men äger skog i hembygden, växer för varje år.
Läs mer!
​Ge tusan i vår skog!​​​
EU bör inte blanda sig in i skötseln av våra svenska skogar, menar Pär Lärkeryd. Skogen är annorlunda i Malå jämfört med Bryssel.
Läs mer!
Skog till salu på webben​​
Den nya sajten ”Skog till salu” kommer att vara intressant för de flesta som planerar ett skogsförvärv​!
Läs mer!
En ekosystemtjänst för framtiden​​
Den engångssumma som skogsägare har rätt till när skogen behöver skyddas bör ses över. Det är dags att tänka nytt!
Läs mer!
Husum investerar för framtiden​​
Metsä Board i Husum har beslutat att avveckla papperstillverkningen och satsa på en mer lönsam produkt för att säkra fabrikens framtid.
Läs mer!

Att vara timmerbilschaufför​​
Lastning och lossning. Smala skogsvägar och tonvis med timmer. Följ med chauffören Ida Söderlund under en händelserik dag på jobbet.
Läs mer!
Skogens logistiska pussel​​​
Norra har utvecklat ett nytt system för att förbättra sina logistiklösningar. Syftet att få ett bättre grepp på produktion och logistik.
Läs mer!

Skogspolitik måste bygga på fakta​​
På vilka grunder fattas egentligen politiska beslut? Skogsmagasinets näringspolitiske redaktör Jonas Eriksson reflekterar.
Läs mer!

Ägarskifte i sikte!
Norra Skogsmagsinet träffar yogainstruktören Linda Kärrman som tänker bli skogsägare i Västerbottens inland..
Läs mer!
Norra lanserar skogsblogg​​
Norra lanserar "Skogssnack", en helt ny skogsblogg som synliggör skogen som förnybar resurs för att bygga ett hållbart samhälle.
Läs mer!

Skogens estetiska värden
Future Forests har i samarbete med Norra skogsägarna inlett en studie om hur privata skogsägare ser på skogens estetiska värden.
Läs mer!
Valspecial 2014​​
Valtemperaturen stiger! Norra Skogsmagasinet tar pulsen på riksdagspartierna. Var står våra politiker i skogsfrågorna egentligen?
Läs mer!

Äganderätten viktig!
En trygg äganderätt, där markägaren har förfoganderätt över sin egendom skapar förutsättningar för ett aktivt familjeskogsbruk.
Läs mer!
Kul på skogskollo​
"Det känns som vi har lyckats med vår mål-sättning att fånga tjejernas intresse för skogs-branschen", berättar verksamhetsledaren.
Läs mer!

Så skapas en levande landsbygd
Pär Lärkeryd: "Nu behövs det en politik som tar ett helhetsgrepp och som gör det enklare att leva på landet och inte tvärt om".
Läs mer!
Dags för motorsågskörkort
Vi följde med på en examineringsdag strax utanför Bredbyn, där Jenny Lundkvist hade det ansvarsfulla uppdraget som provledare.​
Läs mer!

Lyckade skogsdagar för barn​
"Det är fantastiskt kul att få jobba med barn, de är alltid glada och nyfikna på skogen och allt som finns i den", berättar Johan Michaelsen.
Läs mer!
Ministerbesked om skogsbrandflyget​
Vid ett möte med representanter för skogs-näringen i Västerbotten gav Eskil Erlandsson tydligt besked om skogsbrandflygets framtid.
Läs mer!

Skyddet mot skogsbränder hotat
Skogsbrandflyget är ett viktigt verktyg men nu hotar ett nytt EU-direktiv Sveriges brandskogs-flotta. Jonas Eriksson debatterar.
Läs mer!​
Stort motorsågstest
I Skogsmagasinets stora motorsågstest var det dags för proffssågar att bekänna färg. Årets stortest bjöd på en del överraskningar.
Läs mer!
Skogsbyrån kör för fullt
Norra Skogsbyråns fyra medarbetare kan nu stå till tjänst med generationsskiften, värderingar, kassaflöden och mycket annat.
Läs mer!​
Klimatsmart byggande
Skogen måste nyttjas mer och smartare. Norra sätter därför press på politikerna, för att få fart på bostadsbyggandet i trä.
Läs mer!
Påverkan ger resultat
Målmedvetet arbete på den skogspolitiska arenan ger resultat. Propositionen om biologisk mångfald är ett exempel på det.
Läs mer!
Bäverträskarna fixar stormen
I byn Bäverträsk finns en gemenskap utöver det vanliga. Inte ens de allra bistraste vindarna orkar rucka på bybornas sammanhållning.
Läs mer!
​     
Rekordlast till Nordafrika
Norras största order någonsin skickades med lastfartyget Van Orchid till slutdestinationen Alexandria.
Norra sponsrar jämställt
Sponsring och reklam är en viktig inkomstkälla för föreningslivet och påverkar därför också barn och ungdomars möjligheter.
 
Skördetider i NorraLand
Sommarregn, lite härligt solsken och en gnutta lokalkännedom. Där har du receptet för en trevlig svamphöst!
Läs mer!
Surströmmingstest
I Skogsmagasinets stora surströmmingstest valde vi att ställa tre hantverksmässiga tillverkare inom NorraLand mot varandra.
Stolpens väg
Häng med på en resa från Rackheden till den lilla byn Goulmima, vid Atlasbergens sista utpost mot Saharaöknen.
Så filéar du abborren!
Rovögernfiskaren och surströmmings-fabrikören Björn Lundgren på abborrfiske med efterföljande snabbkurs i hur man filéar en abborre.
Läs mer!
Proffsig rökkåta för nybörjare
Utan erfarenhet från köttrökning beslutade sig Norras medarbetare, Torbjörn Fjällström och Kristian Strömberg, för att testa en rökkåta.
Läs mer! 
​​​

​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​