Om tidningenNorra Skogsmagasinet är en respekterad skogstidskrift med stark norrländsk förankring.Tidningen distribueras till nästan alla privata skogsägare, entreprenörer, politiker, beslutsfattare och skogstjänstepersoner inom ett område som sträcker sig från Ådalen till Treriksröset. Den stora upplagan gör Norra Skogsmagasinet till en 
av de största skogstidningarna i landet.

 
Redaktionen                                                                                            

• Karolina Edstedt och Ulrica Winberg-Jonsson är tidningens redaktörer. Båda arbetar som kommunikatörer vid Norra Skogsägarna. Karolina är utbildad vetenskapsjournalist och tidigare medarbetare på TV4-nyheterna i Umeå. Hon har även arbetat på SVT och Västerbottens Folkblad. Ulrica är utbildad kulturjournalist och har bland annat arbetat som redaktör på TV4, programledare på de lokala nyheterna vid Sveriges Radio P4 Jönköping samt inslagsproducent på SVT i Umeå.​​

• Calle Bredberg är frilansande reporter, en välkänd journalist med särskilda insikter i skog, natur, jakt och friluftsliv. Förutom att Calle är en mycket skicklig naturfotograf och tidningens bildredaktör har han även några bokprojekt i kappsäcken, bland annat "Det Goda Landet", en norrländsk jakt- och fiskebok.

• Näringspolitisk skribent är Jonas Eriksson. Jonas är till vardags medlemschef och näringspolitiskt ansvarig vid Norra Skogsägarna, dessutom har han varit förordnad av regeringen att ingå som expert i miljömålsberedningen.

• Tidningens grafiska formgivare är Gunilla Guldbrand. Hon är en kreativ och erfaren tidningsmakare och dessutom en duktig och idérik illustratör och tecknare, utbildad vid RMI Bergs reklamskola.

• Erik Sparrman är ansvarig för Skogsmagasinets testverksamhet när det gäller maskiner, fordon och teknisk utrustning. Erik har en gedigen erfarenhet och kunskap inom området. Sedan 2005 är han dessutom certifierad motorsågsinstruktör.

• Erik Jonsson, kommunikationschef vid Norra Skogsägarna, är chefredaktör och ansvarig utgivare. Som både copywriter och publicist har han lång erfarenhet av kommunikation, samhälle och regionalpolitiska utvecklingsfrågor.
 
Tidningsråd
Som stöd i arbetet med att göra en bra skogstidning har Norra Skogsmagasinet ett tidningssråd bestående av nedanstående personer. Kontakta gärna någon av dem om du har tips eller synpunkter.

Oscar Peterson
Erika Nilsson
Mauritz Öjbrandt
Nils-Gunnar Bylund
Sara Karlsson
Bertil Röjfors
Marie Bergström
kommunikatör
utbildningsstrateg

skogsinspektor
förtroendevald
sektionschef
trävarusäljare
säljadministratör
070-480 71 03​​
070-254 98 48
070-337 07 14
070-632 89 27​
070-326 45 24​​
070-563 88 88
070-238 26 42


Layout och produktion


Guldbrand & Guldbrand Reklambyrå.
Skolgatan 81, 903 30 Umeå.
Tfn 090-13 78 31
 
Annonsförsäljning
Display i Umeå AB.
Box 3042, 906 20 Umeå.
Tfn 090-71 15 00, fax: 090-13 00 23
 
Tryckeri
Original i Umeå AB.
Spårvägen 10, 901 321 Umeå.

Norra Skogsmagasinet grundades 2006 och är TS-kontrollerad sedan 2010.
TS-upplaga helår 2016 (per utgivningstillfälle): 39 800 ex.
Total läsekrets (per utgivningstillfälle): 75 000 läsare.
ISSN: 1653-5154 
 
Adress
Norra Skogsmagasinet
Box 4076, 904 03 Umeå
Tfn 090-15 67 00, fax: 090-77 49 10
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​