CertifikatSkogen
Norra Skogsägarnas skogliga verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14000 sedan år 2000 och enligt PEFC-standarden sedan år 2001.
 
Svenska Engelska
ISO 14001 ISO 14001
PEFC skogsbruk PEFC Forest Management
PEFC spårbarhet PEFC Chain of custody
PEFC paraply PEFC Group certification
Revisionsrapport omcertifiering PEFC


Industri
Norra Skogsägarnas industri är kvalitetscertifierad enligt ISO 9000 sedan år 1994 samt miljöcertifierad enligt ISO 14000 sedan år 1999. Vi är även certifierade enligt PEFC-standarden sedan år 2001. Norra Skogsägarnas industriella verksamhet är certifierad enligt energiledningssystemet ISO 16001.
​ 
​Svenska Engelska
ISO 14001 ISO 14001
ISO 9001 ISO 9001
PEFC spårbarhet PEFC Chain of custody
Revisionsrapport omcertifiering PEFC
​​​

Marknad och virke
​Svenska Engelska
SCS-COC-003777​​
SCS-COC-003777​​​
  ​

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke​
​Svenska ​Engelska
Maskinellt EN 14081​​ Machine EN 14081
Prestandadeklaration maskinsorterat​​​​​​ ​Performance declarations machine
Fingerskarvat EN 15497​ Finger jointed EN 15947
Prestanda fingerskarvat och impregnerat Performance declarations
Förklaring kommersiella dokument

Godkända torkanläggningar
​Svenska Engelska
​​KD Kåge KD Kåge
KD Sävar KD Sävar
 
Godkänd tillverkare av träemballage ISPM 15
​Svenska ​Engelska
ISPM 15 Kåge ISPM Kåge
ISPM 15 Sävar ISPM Sävar
​​
 
​​Impregnerade produkter​​
​Svenska
NTR-certifikat​​
 ​​​
 ​​​​​​​​​​