Hållbart skogsbruk – den svenska modellen


Det här är en film om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram av Sveriges Lantbruksuniversitet för en internationell publik vid FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio +20). Filmen förklarar den svenska modellens framväxt, framgång och framtid.