Prisindex

Prisutveckling för sålda skogsfastigheter i Sverige sedan 2011. Här redovisas hur priset på sålda skogsfastigheter förändrats under de senaste åren jämfört med 2011/2012. Här visas procentuell förändring av fastighetspriserna i tre geografiska nivåer, Sverige, region och församling. Regionindelningen framgår av kartan nedan. 

Prisindex baseras på samtliga försålda skogsfastigheter med lagfarna köpare, oberoende av mäklare. Prisindex produceras av TOP Skogliga Beräkningssystem AB. ”Prisindex Skog & Mark” underlättar för köpare och andra intressenter att följa fastighetsmarknaden och prisutvecklingen på skog och mark. Vi vill med denna tjänst öka kunskapen och intresset för att förvärva och äga skog.​

​ ​​​