Värdeindikator

Fyll i värden för en snabb värdeindikation på din skogsfastighet. Du hittar värdena i din skogsbruksplan. Har du ingen använder du knappen "snittvärden" för att få fram statistisk data som underlag för värdeindikationen.​ Läs mer om webbtjänsten Värdeindikator Skog & Mark

​ ​​​​