Ditt SkogsförvärvTjänsten Ditt Skogsförvärv har utvecklats för att hjälpa våra medlemmar med ett bra beslutsunderlag inför ett eventuellt skogsförvärv. Tillsammans med en skogsekonom och skogsinspektor upprättas underlag för fastigheten på en ekonomisk och skoglig nivå. Tjänsten är individuellt anpassad och lämpar sig både för blivande och befintliga skogsägare som vill utöka sitt innehav.

Med rätt verktyg i form av våra underliggande tjänster Skogsbesiktning, Handlingsplan och Kassaflöde erhålls ett bra beslutsunderlag inför ett eventuellt skogsförvärv.

Vi ser över befintligt försäljningsobjekt där skogsinspektoren står för den skogliga bedömningen utifrån utförd Skogsbesiktning och Handlingsplan. Skogsekonomen ser över din ekonomiska situation och upprättar ett kassaflöde som visar behovet av finansieringslösning.

På Norra Skogsbyrån finns kunskapen och erfarenheten att guida er genom den situation ni står inför!

 Produktblad Ditt Skogsförvärv

​ Pris: Timdebitering​​