Kassaflöde SkogTjänsten Kassaflöde Skog, som bygger på Handlingsplan Skog beräknar och ger en tydlig överblick över vilket kassaflöde, det vill säga inkomster och utgifter du kan förvänta dig från din skog för varje år under den period som handlingsplanen avser.

Kassaflöde Skog tar hänsyn till potentialen för dina skogsfastigheter med möjlighet att även spegla din totala ekonomi i näringsverksamheten. Vid beräkning av kassaflöde tas hänsyn till skogliga åtgärder, fastighetsåtgärder, övriga inkomster/utgifter och finansiella kostnader.

Med Kassaflöde Skog har du möjlighet att fatta bättre beslut om hur du vill reglera ditt ekonomiska resultat över tiden, med hänsyn till skatteregler som gäller för skogsägare. Detta görs lämpligen i samråd med din skogsekonom.

Tjänsten Kassaflöde Skog kan med fördel kombineras med tjänsten Totalvärdering Skog & Mark. Med dessa tjänster i ryggen har du en bra beredskap för att genomföra ett Ägarskifte Skog med hänsyn till familjens önskemål, lagens begränsningar och rätt finansieringslösning. Dessa tjänster ger också ett bra stöd vid förvärv av skogsfastighet.

 Produktblad Kassaflöde Skog

​ 
Pris från 6.000 kr. Medlemsrabatt 50 %.​​