Totalvärdering Skog & MarkFör medlemmar som investerat i en Skogsägarplan (Splan) erbjuder Norra Skogsbyrån marknadens mest kvalificerade värderingstjänst för att beräkna det mest sannolika marknadspriset för din skogsfastighet. Totalvärdering Skog & Mark utförs alltid med stöd av en Skogsbesiktning i fält som utförs av våra skogstjänstepersoner med gediget skogligt kunnande och god lokalkännedom.

Värdeberäkningen baseras på en statistisk metod där priset och egenskaperna för sålda skogsfastigheter inom det aktuella lokala området jämförs med din skogsfastighet, varefter det mest sannolika marknadspriset kan beräknas. Beräkningsmetoden har utvecklats av företaget TOP-Skog AB i nära samarbete med institutionen för skogens produkter vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Denna metod fångar upp variationen mellan värdet på enskilda skogsfastigheter på ett bättre sätt än andra förekommande värderingsmetoder. Byggnader eller andra anläggningar på fastigheten bedöms mer schablonmässigt med aktuellt taxeringsvärde som grund.

I Totalvärdering Skog & Mark redovisas ett samlat värderingsutlåtande baserat på det mest sannolika marknadspriset, i vissa situationer avkastningsvärdet, värdeindikation inom lokalt värdeområde och en korrigering med stöd av Norras tjänst Skogsbesiktning. Tjänsten Totalvärdering Skog & Mark rekommenderas vid ägarskiften eller skogsförvärv.

 Produktblad Totalvärdering Skog & Mark

Pris från 10.000 kr. Medlemsrabatt 50 %.

​ ​​​