Norrländska trävaror av högsta kvalitet

 

Norra Timber® är ett registrerat varumärke som ägs av Norra Skogsägarna, ett av norra Sveriges ledande träindustriföretag. Våra moderna industrienheter producerar ett heltäckande och högkvalitativt trävarusortiment till kunder över hela världen. Kundanpassning av produkterna är en ledstjärna och en stor del av den sågade produktionen vidareförädlas. 

Med tillgång till 17 000 medlemmars samlade skogsinnehav och en egen heltäckande skoglig produktionsorganisation, är vi en oberoende aktör med full kontroll på råvaran. Därför klarar vi att uppfylla kunders önskemål i många olika länder med vitt skilda kulturer och behov.

Industridelen omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier närmare 430 000 kubikmeter trävaror, varav ungefär 75 000 förädlas och kundanpassas. Därtill produceras cirka 60 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras ungefär 60 procent till drygt 20 internationella marknader.​​​​