Agnäs stolpfabrikNorra Timbers stolpfabrik i Agnäs levererar kraft- och telestolpar till ett 15-tal länder över hela världen. Produktionsvolymen uppgår till 60 000 svarvade furustolpar per år i längderna 7–19 meter.


En betydande del av produktionen levereras som oimpregnerade svarvade stolpar. Legoimpregnering av sågade och hyvlade varor ingår också i produktionen, främst från egen industri men även från andra hyvlerier och kunder.
 
Fakta

Årsproduktion: 60 000 svarvade stolpar. Råvara: 100 procent furu. Information: Utrustning för
impregnering av trävaror upp till 25 meters längd. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 respektive PEFC.
 
Sortiment

• Kraft- och telestolpar
• Stängselstolpar
• Cylindersvarvade stolpar
• Legoimpregnering av trävaror
  
​​