Kåge sågverk

 
 
Kåge sågverk är specialiserat mot produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet. Anläggningen har stor kapacitet för kundanpassning genom bland annat nedtorkning, hyvling och fingerskarvning. Buntning och foliering enligt önskemål. Råvaran är högklassig fura och gran från Västerbotten och Norrbotten.
 
Fakta

Årsproduktion: Cirka 240 000 kubikmeter sågad vara. Kombisåglinje för alla timmerdimensioner.
Råvara: Cirka 50 procent furu och 50 procent gran. Hyvling: Cirka 40 000 kubikmeter i en hyvellinje.
Utrustning för buntning, foliering och skarvning finns. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 respektive PEFC.

Sortiment

• Ytterpaneler
• Innerpaneler
• Planhyvlat
• Hyvlat byggträ
• Kluvna dimensioner
• Råkluvet
• Kundanpassad torkning
• Kundanpassad sortering
• Exaktkapat, ändspontat och längdmärkt
• Streckkoder
• Buntning och foliering