Sävar sågverk

 
 
Sävar sågverk är specialiserat mot produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet. Anläggningen har stor kapacitet för bland annat hyvling. Råvaran är fura och gran av hög kvalitet från Västerbotten och Ångermanland.
 
Fakta

Årsproduktion: Cirka 210 000 kubikmeter sågad vara. Bandsåglinje för alla timmerdimensioner.
Råvara: Cirka 60 procent furu och 40 procent gran. Hyvling: Cirka 40 000 kubikmeter i en hyvellinje, längdkapacitet upp till tolv meter. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 respektive PEFC.
 
Sortiment

• Ytterpaneler
• Hyvlat byggträ
• Kluvna dimensioner
• Kapade komponenter
• Hållfasthetssortering
• Exaktkapat, ändspontat och längdmärkt
• Kundanpassad torkning
• Kundanpassad sortering
• Streckkoder