Ett förnybart material för framtidenTrä är ett förnybart material med många goda egenskaper, inte minst som byggmaterial. Det är
perfekt i konstruktioner eftersom det har stor hållfasthet i förhållande till sin vikt. Trä är också
enkelt att arbeta med, hållbart över tiden och skonsamt för miljön.

Allt fler inser träets fördelar. På senare år har trä också fått en arkitektonisk nyrenässans, inte bara
i offentliga miljöer, utan även i bostäder. Av klimatskäl är det dessutom fördelaktigt att bygga av trä
istället för att använda material som tillverkas av ändliga resurser som plast, stål och betong.

I det hållbara samhället blir trä en allt viktigare produkt på grund av sin förmåga att lagra kol. Växande skog tar upp luftens koldioxid och lagrar det i träd och mark i form av kol. När träden avverkas, vidareförädlas och används till träbyggnation fortsätter de att binda kol under hela byggnadens livslängd.

Hela vårt trävarusortiment består av skogscertifierade och miljöcertifierade trävaror enligt PEFC​.