Förädlade produkterNorra Timbers trävaruproduktion består av både furu och gran i en mängd längder och dimensioner. Produkter som vidareförädlas exempelvis genom torkning, hyvling, kapning, fingerskarvning, hållfasthetssortering och sedan ytterligare kundanpassas genom buntning, foliering och streckkodsmärkning.


Byggträ 
Svensk standard
Fullt sortiment

Impregnering
Byggträ klass A och AB

Hållfasthetssorterat 
Konstruktionsvirke K 24 och
K 30 (maskinsorterat virke)
 

Golv

Ytterpanel

Klicka på bilderna ovan för att ladda ner dokumenten som pdf     
​Komponenter​​                                  Fingerskarvning
• Exaktkapade möbelkomponenter
• Kapade byggkomponenter
• Fönster- och möbelkomponenter
 Konstruktionsvirke K 24 och K 30 max längd 12,5 m
 
• Läkter • Listverk • ​Ändspontning • Buntning Foliering
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​