Kraft- och telestolparNorra Timbers stolpproduktion sker i Agnäs, strax untanför Bjurholm i Västerbottens inland.
Vår största produkt är idag kraft- och telestolpar i längderna 7–19 meter i olika dimensioner. Merparten av produktionen levereras som obehandlade svarvade stolpar.

Stolpar
• Svarvade furustolpar i längderna 719 meter. 
  Stolpar kan även erhållas impregnerade i NTR-klass A.

Impregnering
• Legoimpregnering av sågat och hyvlat virke. 
  Impregnering utförs med Wolmanit CX-8 i klass A och AB.
 
Cylindersvarvade och stängselstolpar
• Försäljning av impregnerade cylinder- och stängselstolpar.