SkeppningsmärkenNorra Timbers skeppningsmärken är en garanti för jämn och hög kvalitet vad gäller sågade trävaror, både på den svenska marknaden och internationellt.