Norra SkogsskolanNorra Skogsskolan är Norras kunskapsplattform för skogsägare och allmänhet. Oavsett vilken vision du har för din skog strävar Norra efter att hela tiden erbjuda de resurser och kunskaper som behövs för att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk.

Kunskapsplattformen erbjuder prisvärda utbildningar med hög kvalitet från grundnivå till fördjupning. Utbildningarna är lättillgängliga via webb eller med inslag av fysiska träffar och praktiska övningar.

Norra Skogsskolan:
- ger ökad kunskap för ett aktivt och hållbart skogsbruk
- ökar allmänbildningen om en av Sveriges viktigaste näringar
- skapar ett ökat intresse för skogsägande och skogsbrukande
- är ett led i Norra Skogsägarnas jämställdhetsarbete

Kunskapsplattformen erbjuder utbildningar, kunskapstest, filmer och animationer för dig som vill lära dig mer om att äga och bruka skog, skogens skötsel, skogen och samhället, skoglig planering, skogsekonomi och hänsyn i skogen.


 Du hittar Norra Skogsskolan här!​


Motorsågs- och röjsågskort

För den som arbetar med röj- eller motorsåg finns det både krav på och nytta i att utbildas i hur man hanterar redskapen för att öka säkerhetsmedvetandet och minska antalet olyckor i skogen. Norra erbjuder utbildningar och examinationer i såväl motorsåg som röjmotorsåg. Ta dina körkort idag så blir arbetet i skogen säkrare, roligare och mer effektivt!

Har du frågor om utbildningarna och korten? Kontakta din skogsinspektor eller Norra Skogsskolan för mer information.

 Anmäl dig här!

Barnböcker med skogliga äventyr

Många tror att den svenska skogen bara ägs av staten eller skogsbolagen, men hälften av Sveriges skogsbruk består av små familjeskogsbruk. Genom barnböckerna vill Norra Skogsägarna lyfta fram skogens roll i samhället och skapa ett tidigt intresse hos barn för skog, såväl kring att uppleva skogen som att äga skog och jobba med skog. Böckerna ska även stimulera föräldrar men kanske framför allt mor- och farföräldrar att prata om skog med barn och barnbarn och berätta om sin skog.

 

 
 
Hjalmar i morfars skog - Hjalmars yxa - Ebba får en bra idé
 
Böckerna är skrivna av författaren Ulla Nordlinder och illustrerade av Gunilla Guldbrand. Både Ulla och Gunilla har vuxit upp med skogens närhet som inspiration. Bokserien har tryckts i Umeå och ges ut på eget förlag av Norra Skogsägarna.
 

_____________________________________________ 

Erika Nilsson
Utbildningsstrateg, Norra Skogsskolan
Telefon 070-254 98 48
E-post


​​