Guide till en virkesaffär

Du kan välja mellan olika typer av affärsformer när det är dags för dig att sälja skog. Det finns två huvudformer, avverkningsuppdrag och leveransvirke. Den affärsform Norra Skogsägarna rekommenderar för skog på rot är avverkningsuppdrag.

virkessnurra2.JPG

Avverkningsuppdrag
Den dominerande säljformen är avverkningsuppdraget. Avtalet innehåller en skattad volym på ett förutbestämt område, där gällande virkesprislista är betalningsgrundande. Avverkningskostnaden är i normalfallet verklig kostnad, men kan också vara avtalad kostnad. Av Norra Skogsägarnas totala levererade volym står avverkningsuppdragen idag för 95 procent.

• Läs mer i vår guide om avverkningsuppdrag!

Andra affärsformer
Leveransrotköp och rotnetto är andra säljformer som förekommer på marknaden. Norra Skogsägarna brukar inte rekommendera dessa säljformer, som inte alltid ger rätt betalning för rätt volym och kvalitet.