SkogsägarstrategierMed hjälp av tjänsten Skogsägarstrategier får du som skogsägare både kontroll över skogens ekonomi och dess framtida utveckling. Skogsägarstrategin ger en konkret handlingsplan utformad efter dina målsättningar med ditt skogsbruk. Så här går det till: 


1. Bestäm din skogsägarstrategi
Din skogsägarstrategi fastställs utifrån en frågeguide som du gör tillsammans med oss. En anpassad strategi utifrån dina målsättningar och önskemål.

2. Avancerad analys
Med din skogsägarplan som grund görs därefter en analys med hjälp av skogsbrukets mest avancerade analysprogram.

3. Konkret handlingsplan
Du får en konkret handlingsplan med skogliga åtgärder utformad utifrån vald skogsägarstrategi och analys.

Inventering med skogsägarplan – handling med skogsägarstrategi
Om du redan har en fräsch skogsägarplan har du allt du behöver för att komma igång. I skogsägarplanen finns en inventering av skogsbeståndet. Skogsägarstrategin kommer att ge dig en mer detaljerad planering av hur du ska sköta skogen för att nå dina mål. 

Vilken skogsägarstrategi passar dig? 
Totalekonomi  Tar hänsyn både till intäkterna från skogsbruket och fastighetens värde.
Kassaflöde – För dig som vill ha stor nettointäkt från skogen på kortare sikt.
Fastighetsvärde – För dig som vill att fastigheten ska växa i värde.
Naturvård – Hela skogsbruket anpassas för att skapa och bevara höga naturvärden på fastigheten.
Mångbruk – Delar av skogsbruket anpassas för att skapa och bevara höga sociala värden.

 Se filmen om skogsägarstrategier på Norraplay

Intresserad? Kontakta din lokala skogsinspektor eller vår specialist inom affärsanalys.
_____________________________________________ 
Johan Wiklund
Specialist Affärsanalys
Telefon 070-577 50 50
E-post