SkogsägarplanSkogsägarplanen är ett planeringsunderlag för dig som skogsägare för att sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle och därigenom höja avkastningen från skogen. Skogsägarplanen ger dig detaljerad information och kompetenta råd för hur du kan bruka skogen utifrån dina egna intressen och mål. 

Norra Skogsägarna är marknadsledande när det gäller skogsbruksplaner till familjeskogsbruket i norra Sverige.Det nya planprogrammet som skogsägarföreningarna gemensamt utvecklat heter "Skogsägarplan webb". Du kan läsa mer om det under webbtjänster på medlemsidan.

Skogsägarplanen på webben
Nu har du möjlighet att se planen på Norras webbtjänst "Mina sidor". I dagsläget är det bara ett tittskåp med möjlighet att lägga till egna teman. Det går inte att redigera avdelningsdata eller kartan men tanken är att det ska gå på sikt. Ansök om en inloggning på "Mina sidor" så görs din skogsägarplan tillgänglig i Skogsägarplan webb. Rätt använd är planen ett värdefullt hjälpmedel för att nå dina skötselmål i skogen.

Skogsägarplanen i läsplatta eller smartphone
Norra Skogsägarnas app "NorraSplan" gör det möjligt att komma åt din skogsägarplan i din läsplatta eller smartphone. Appen finns både för Apple- och Androidenheter och kan laddas hem kostnadsfritt från App Store eller Google Play. Med "NorraSplan blir skogsägarplanen tillgänglig i fält. Som medlem i Norra Skogsägarna med inloggning i ”Mina sidor” och med en digital skogsägarplan kan du se avdelningar och åtgärdsförslag ute i skogen, även på platser utanför mobilnätets täckning. Appen ger snabb tillgång till information om din skogsfastighet samt nyheter och information från Norra Skogsägarna. Om du har en läsplatta eller smartphone med stöd för GPS visar appen var du befinner dig i förhållande till skogsägarplanen. Läs mer under webbtjänster på medlemsidan!

Ett bra planeringsunderlag
Att äga skog innebär att man måste anpassa skogsskötseln till en rad målsättningar utöver den egna skötselinriktningen. Allt från virkesproduktion och biologisk mångfald till ekonomi och avkastning måste beaktas.En viktig förutsättning för att klaradetta är att man har ett bra planeringsunderlag över sin fastighet.

• Broschyr


​​​