Vad blir det av råvaran?

För skogsägaren ger sågtimmer de stora intäkterna​, men i verkligheten konsumeras merparten av den avverkade volymen av pappersindustrin eller som biobränsle.