Examensarbete

Norra Skogsägarna tar emot dig som vill skriva examensarbete inom en stor variation av ämnen och verksamhetsområden. Oavsett om du läser till jägmästare, ingenjör, skogsmästare, personalvetare, ekonom, marknadsförare, datavetare eller annat är du välkommen att söka examensarbete hos oss.